Back to top

Tukea vanhemmuuteen

Etävastaanotolla ammattilaisemme tarjoavat tukea muun muassa vanhemmuuteen.

Vanhemman tuen tarve voi liittyä esimerkiksi nuoren päihteiden käyttöön, liialliseen pelaamiseen tai netin käyttöön. Taustalla voi olla epäily päihteiden käytöstä tai vaikeudet rajata nuoren käyttäytymistä. Neuvoja saa myös arjen tilanteisiin tai nuoren kasvuun ja kehitykseen liittyvissä asioissa.

Ammattilainen tukee tilanteessa eteenpäin

Tapaamisen lähtökohtana on vanhemman omien voimavarojen tukeminen ja sen avulla nuoren ja koko perheen auttaminen. Lisäksi etsitään tarpeen mukaan konkreettisia keinoja auttaa nuorta vaikeuksissa.

Ammattilaiselta saa ajantasaista tietoa päihteistä ja riippuvuuksista sekä erilaisista nuorille ja perheille suunnatuista palveluista ja tukimuodoista.

Varaa aika verkosta

Varaa aika etävastaanotolle – lähetettä tai aiempaa hoitokontaktia ei tarvita. Lisätietoa etävastaanotoista ja palvelun hinnoista.

Jos nuoren ongelmat ovat luonteeltaan vakavia tai perheessä on kriisi, apua kannattaa hakea viiveettä oman kunnan sosiaali- ja terveyspalveluista.

Mikäli ammattilaisen arvion mukaan alaikäisen nuoren huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät lastensuojelun tarpeen selvittämistä, tehdään lastensuojeluilmoitus.