Back to top

Tutustu terapeutteihin

Verkkoterapiassa ja etävastaanotoilla tukenasi on sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Meillä työskentelevät muun muassa:

Annina Nyberg-Hakala
toimintaterapeutti (AMK), verkkoterapeutti

Anninalla on vahva ammattitaito päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa ja päihdekuntoutuksessa. Hän on työskennellyt A-klinikkasäätiöllä ja A-klinikka Oy:llä vuodesta 2002 niin aikuisten, nuorten, parien kuin perheiden kanssa. Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on Anninalle tärkeä. Hän haluaa tukea ja kannustaa asiakasta etenemään kohtia omia tavoitteitaan. Annina pitää vastaanottoja videoyhteyden lisäksi Espoon Leppävaarassa.

Minna Ylönen
psykologi (PsM), verkkoterapeutti
mindfulness-ohjaaja CFM

Minnalla on pitkä kokemus päihde- ja mielenterveysongelmien hoidosta. Hän on työskennellyt yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n palveluissa vuodesta 2003 lähtien. Nuorten palveluissa (ent. Nuorisoasema) Minna aloitti vuonna 2011. Minna on tuottanut verkkoterapian hoito-ohjelman sisältöjä ja toiminut terapeuttina verkkoterapian alusta alkaen. Hänelle tärkeitä ovat asiakaslähtöinen työskentely ja hyvä yhteistyösuhde asiakkaan kanssa. Minna opiskelee parhaillaan psykoterapeutiksi.

Virpi Järvensivu
sosiaaliterapeutti (sosionomi, AMK)
työnohjaaja

Virpi on työskennellyt pitkään päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon ja päihdekuntoutuksen parissa. A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n palveluista hänellä on kokemusta vuodesta 2001 alkaen niin A-klinikan poliklinikkatyöstä, korvaushoidosta kuin nuorten laitoshoidosta. Virpin työssä ovat olleet keskeisiä myös lastensuojelutyöhön liittyvät teemat, pari- ja perhetyö sekä ryhmätoiminta. Hänen työskentelyään ohjaa arvostava ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa, tapahtuipa vastaanotto etäyhteyden välityksellä tai A-klinikka Kotkan toimipisteessä.