Back to top

Tutustu terapeutteihin

Etävastaanotolla ja verkkoterapiassa tukenasi on A-klinikka Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilainen.

Meillä työskentelevät muun muassa:

Virpi Järvensivu
Sosiaaliterapeutti (sosionomi, AMK)

Virpi Järvensivu on työskennellyt päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon parissa A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön palveluissa vuodesta 2001. Hänellä on kokemusta niin poliklinikkapalveluista kuin nuorten laitoshoidosta. Virpin työskentelyä ohjaa arvostava ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa.

Kimmo Määttänen
Sosiaaliohjaaja (sosionomi, AMK)

Kimmo Määttäsen etävastaanotolle voi tulla erilaisissa alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvissä huolissa. Hänellä on omakohtainen kokemus päihdeongelmasta ja siitä toipumisesta. Kimmon työskentelyä ohjaa asiakaslähtöinen, ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ote.

Minna Ylönen
Verkkoterapeutti (psykologi, PsM)

Minna Ylönen on työskennellyt yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n palveluissa vuodesta 2003 lähtien. Minna on tuottanut verkkoterapian hoito-ohjelman sisältöjä ja toiminut terapeuttina verkkoterapian alusta alkaen. Hänelle tärkeitä ovat asiakaslähtöinen työskentely ja hyvä yhteistyösuhde asiakkaan kanssa.

Lue lisää