Back to top

Tutustu terapeutteihin

Etävastaanotolla ja verkkoterapiassa tukenasi on A-klinikka Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilainen. Meillä työskentelevät muun muassa:

Virpi Järvensivu (sosiaaliterapeutti; sosionomi, AMK) on työskennellyt päihde- ja mielenterveysongelmien hoidon parissa A-klinikka Oy:n ja A-klinikkasäätiön palveluissa vuodesta 2001. Hänellä on kokemusta niin poliklinikkapalveluista kuin nuorten laitoshoidosta. Virpin työskentelyä ohjaa arvostava ja aito kohtaaminen asiakkaan kanssa.

Annina Nyberg-Hakalalla (toimintaterapeutti, AMK; verkkoterapeutti) on vahva ammattitaito päihde- ja mielenterveysongelmien hoidossa ja päihdekuntoutuksessa. Hän on työskennellyt niin aikuisten, nuorten, parien kuin perheiden kanssa. Hyvä vuorovaikutussuhde asiakkaan kanssa on Anninalle tärkeä. Hän haluaa tukea ja kannustaa asiakasta etenemään kohtia tavoitteitaan.

Minna Ylönen (psykologi, PsM; verkkoterapeutti) on työskennellyt yksilöiden, parien, perheiden ja ryhmien kanssa A-klinikkasäätiön ja A-klinikka Oy:n palveluissa vuodesta 2003 lähtien. Minna on tuottanut verkkoterapian hoito-ohjelman sisältöjä ja toiminut terapeuttina verkkoterapian alusta alkaen. Hänelle tärkeitä ovat asiakaslähtöinen työskentely ja hyvä yhteistyösuhde asiakkaan kanssa.

Lue lisää