Miksi?

Hoitoa verkossa etäkuntoutus on ajasta ja paikasta riippumaton. Osallistuja voi itse valita, milloin työskentelee muutoksen parissa. Tarvitaan vain tietokone ja internet-yhteys.

Kuntoutus on mahdollista käydä läpi ilman suuria muutoksia muuhun arkielämään, kuten työhön tai opiskeluun.

Päihdekuntoutus tukee työkyvyn ylläpitämisessä. Alkoholi näkyy työelämässä heikentyneenä työtehona ja -turvallisuutena, sairauspoissaoloina ja työurien lyhenemisenä. Työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % on alkoholin riskikäyttäjiä.

Kuntoutusohjelman tavoitteena on tehdä myönteinen muutos fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen sekä yleiseen hyvinvointiin ja toimintakykyyn.