Mitä?

Verkkopohjainen päihdekuntoutusohjelma auttaa alkoholinkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Ohjelma opastaa ja motivoi toivotussa muutoksessa yksilöllisesti.

Ohjelmassa yhdistyy verkossa tapahtuva itsehoito ja ammattilaisen tarjoama kasvokkainen apu. Verkossa tehdään tehtäviä ja harjoituksia, joista ammattilainen antaa henkilökohtaisen palautteen. Tehtävät ja harjoitukset perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan.

Kasvokkaiset tapaamiset toteutetaan joko asiakkaan hoidosta vastaavassa A-klinikkasäätiön toimipisteessä tai videovälitteisesti. Ohjelma on siten saatavilla koko Suomeen.

Ohjelman kesto on neljä kuukautta. Kahden kuukauden kuluttua ohjelman päättymisestä järjestetään seurantakäynti.