Mitä?

Etäkuntoutusohjelma auttaa alkoholinkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Ohjelma opastaa ja motivoi toivotussa muutoksessa yksilöllisesti.

Ohjelmassa yhdistyvät itsenäinen työskentely verkossa ja ammattilaisen tarjoama apu. Verkossa tehdään tehtäviä ja harjoituksia, joista ammattilainen antaa henkilökohtaisen palautteen kirjallisesti. Tehtävät ja harjoitukset perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen lähestymistapaan.

Etäkuntoutusohjelma sisältää

  • hoitosuunnitelman
  • etäkuntoutusohjelman verkossa 
  • videotapaamiset terapeutin kanssa
  • terapeutin yksilölliset palautteet
  • hoitoyhteenvedon ja jatkohoitosuunnitelman

Terapeutin tapaamisten ja palautteiden määrä vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan. Hoito-ohjelmia on tarjolla kevyestä tuesta merkittävään tukeen. Ohjelman kesto on kolmesta neljään kuukauteen.

Hoito-ohjelma on saatavilla koko Suomeen ja myös työskentely ulkomailla on mahdollista.

Hoito-ohjelma alkaen 699€.