Back to top

Previct

Hoitavan tahon digitaalinen assistentti

Digitaalinen terveysteknologiaratkaisu Previct on uusi päihdehoidon työkalu esimerkiksi kuntien ja työterveyshuoltojen käyttöön. Helppokäyttöinen Previct tukee hoitosuhdetta, kun potilas pyrkii lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä.

Asiakaslähtöistä, kustannustehokasta hoitoa

Previctin avulla potilaan vointia on mahdollista seurata tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistuisi. Previct voi tunnistaa potilaan retkahdusriskin etukäteen reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin avulla. Tällöin hoitoa voidaan tarjota sitä tarvitsevalle oikeaan aikaan.

Palvelu sisältää ammattilaisen käyttöön nettipohjaisen hoitoportaalin ja potilaalle puhelinsovelluksen sekä mukana kannettavan taskukokoisen alkometrin. Previct toimii työkaluna ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla.

Previct on Suomessa saatavilla A-klinikka Oy:n kautta. Previctin valmistaja on ruotsalainen terveysteknologiayritys Kontigo Care.

Hoitavan tahon digitaalinen assistentti

Nykyiset mittausmenetelmät vievät aikaa ja vaativat käytännössä aina sen, että potilas ja hoitava taho ovat samassa paikassa. Previctin avulla potilas voi tehdä puhallustestit paikasta riippumatta ja ammattilainen seurata potilaan vointia reaaliaikaisesti. Potilaan voinnista kertova tieto on helposti tulkittavaa ja avustaa hoitoa koskevien päätösten tekemisessä.

Previctin tarjoama reaaliaikainen tieto uudistaa päihdehäiriöiden hoidon. Palvelun avulla voit tarjota mitattavaa, asiakaslähtöistä ja kustannustehokasta hoitoa.

Lue lisää

Kiinnostuitko?

Previct-terveysteknologiaratkaisun sisällöstä kiinnostuneet:
Hannu Sievänen, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy
puh. 050 461 9526, hannu.sievanen(at)a-klinikka.fi

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja työterveyshuollon edustajat:
Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy
puh. 044 516 7708, hannu.ranta(at)a-klinikka.fi

Tilaa esittely työpaikallesi:
Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori, A-klinikka Oy
puh. 050 5640 888, susanna.jaakkola(at)a-klinikka.fi

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, jonka päihdesovellus on jo laajasti käytössä Ruotsissa. Previct on saatavilla Suomessa A-klinikka Oy:n kautta.

Previct Alcohol -sovelluksen käyttötarkoitus (intended use)

Previct Alcohol on tarkoitettu hoidonantajien ja potilaiden lääketieteelliseen käyttöön alkoholiriippuvuuden hoidon yhteydessä. Previct Alcohol täydentää muita yleisesti käytössä olevia menetelmiä potilaiden raittiuden ja terapiasuunnitelman noudattamisen hallitsemiseksi ajan myötä sekä motivoi potilaita ylläpitämään raittiutta. Tuote koostuu alkoholimittarista, matkapuhelimen asennusohjelmasta, verkkopohjaisesta terveydenhuollon portaalista ja tietokannasta informaation ja datan keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Alkoholimittari ja matkapuhelimen sovellus ovat potilaan käytössä, kun taas hoidonantaja on yhteydessä terveydenhuollon portaaliin.

Tämän on tarkoitus antaa potilaalle tukea:

  • Päivittäisissä, suunnitelluissa raittiusmittauksissa.
  • Suunniteltujen hoitotapaamisten kuten AA-kokousten läsnäolon rekisteröinnissä.
  • Potilaan omissa vointi- ja käytöskuvioraporteissa.
  • Antamalla hoidonantajalle mahdollisuus etä-kommunikaatioon ja motivointiin.

Sen on tarkoitus tukea hoidonantajaa:

  • Potilaiden raittiusmittausten ja kokousosallistumisen valvonnassa.
  • Potilaiden terapiasuunnitelmassa pysymisen arvioinnissa ja aikaisessa sortumisen ennakoinnissa.
  • Mahdollistamalla motivointi ja kommunikointi puhelimen välityksellä.