Back to top

Previct

Previct on uudenlainen terveysteknologiaratkaisu alkoholiongelmien hoitoon. Esimerkiksi kunnat ja työterveyshuollot voivat käyttää sitä työkaluna hoidossa.

Previct on uusi palvelu alkoholiongelmien hoidon tueksi. Esimerkiksi kuntien päihde- ja sosiaalipalvelut sekä työterveyshuollot voivat käyttää Previctiä työkaluna hoidossa.

Helppokäyttöinen Previct mahdollistaa potilaan voinnin seuraamisen reaaliaikaisesti. Palvelun tarjoama tieto on helposti tulkittavaa ja avustaa hoitoa koskevien päätösten tekemisessä.

Palvelu sisältää ammattilaisen käyttöön hoitoportaalin ja potilaalle puhelinsovelluksen ja taskukokoisen alkometrin. Previctin avulla potilas voi vastata kysymyksiin voinnistaan ja tehdä puhallustestejä paikasta riippumatta.

Previct toimii aina työkaluna ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Palvelu tehostaa hoitoa ja helpottaa ammattilaisen työtä.

Previct on Suomessa saatavilla vain A-klinikka Oy:n kautta. Previctin valmistaja on A-klinikka Oy:n ruotsalainen yhteistyökumppani Kontigo Care.

Lue lisää

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, jonka päihdesovellus on jo laajasti käytössä Ruotsissa. Previct on saatavilla Suomessa A-klinikka Oy:n kautta.

Previct Alcohol -sovelluksen käyttötarkoitus (intended use)

Previct Alcohol on tarkoitettu hoidonantajien ja potilaiden lääketieteelliseen käyttöön alkoholiriippuvuuden hoidon yhteydessä. Previct Alcohol täydentää muita yleisesti käytössä olevia menetelmiä potilaiden raittiuden ja terapiasuunnitelman noudattamisen hallitsemiseksi ajan myötä sekä motivoi potilaita ylläpitämään raittiutta. Tuote koostuu alkoholimittarista, matkapuhelimen asennusohjelmasta, verkkopohjaisesta terveydenhuollon portaalista ja tietokannasta informaation ja datan keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Alkoholimittari ja matkapuhelimen sovellus ovat potilaan käytössä, kun taas hoidonantaja on yhteydessä terveydenhuollon portaaliin.

Tämän on tarkoitus antaa potilaalle tukea:

  • Päivittäisissä, suunnitelluissa raittiusmittauksissa.
  • Suunniteltujen hoitotapaamisten kuten AA-kokousten läsnäolon rekisteröinnissä.
  • Potilaan omissa vointi- ja käytöskuvioraporteissa.
  • Antamalla hoidonantajalle mahdollisuus etä-kommunikaatioon ja motivointiin.

Sen on tarkoitus tukea hoidonantajaa:

  • Potilaiden raittiusmittausten ja kokousosallistumisen valvonnassa.
  • Potilaiden terapiasuunnitelmassa pysymisen arvioinnissa ja aikaisessa sortumisen ennakoinnissa.
  • Mahdollistamalla motivointi ja kommunikointi puhelimen välityksellä.