Back to top

Previct

Uudenlaista tukea hoitosuhteeseen. Previct lisää motivaatiota ja vahvistaa myönteistä muutosta, kun pyritään vähentämään alkoholinkäyttöä.

Seuraa potilaan vointia tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistu.

Previct on uudenlainen, helppokäyttöinen terveysteknologiaratkaisu. Se tukee hoitosuhdetta, kun pyritään lopettamaan tai vähentämään alkoholinkäyttöä. Previct voi tunnistaa retkahdusriskin etukäteen reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin avulla.

Palvelu sisältää nettipohjaisen hoitoportaalin, puhelinsovelluksen ja mukana kannettavan taskukokoisen alkometrin.

Previct tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen hoitoon. Se tukee potilasta käyttäytymisen muutoksessa ja lisää motivaatiota välimatkoista riippumatta.

Miksi juuri Previct?

Asiakaslähtöistä, kustannustehokasta hoitoa, jonka tulokset kestävät.

Nykyiset mittausmenetelmät vaativat käytännössä aina sen, että potilas ja hoitotaho ovat samassa paikassa. Previct vie hoidon potilaan arkeen ja mahdollistaa potilaan tilanteen seuraamisen tavalla, joka ei avohoidossa muuten onnistu.

Hoitava taho saa yksityiskohtaista, reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista, mikä mahdollistaa jatkuvan tuen. Palvelu tarjoaa tietoa siitä, mitä tapahtuu, on tapahtunut sekä ennusteen siitä, mitä tulee tapahtumaan. Tarvittaessa potilaan tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti, jos esimerkiksi retkahdusriski näyttää ilmeiseltä.

Potilas osallistuu hoitoonsa aktiivisesti, jolloin saadaan kestävämpiä tuloksia. Samalla palvelu tukee potilasta oman arjen hallinnassa.

Previct käyttää mittausten – puhallustestit, niiden väliin jäävä aika ja väliin jääneet testit – tuloksia laskiessaan raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka potilas voi ja kuinka suuri retkahdusriski kulloinkin on. Hoitotaho saa tiedon siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin ja pitkällä aikavälillä.

Miten Previct toimii?

Hoitotaho tekee yksilöllisen hoitosuunnitelman yhdessä potilaan kanssa. Previct auttaa hoitosuunnitelman seurannassa reaaliaikaisesti, sillä potilas näkee sovelluksesta hoitosuunnitelman seuraavat askeleet ja ammattilainen saa tiedon suunnitelmassa pysymisestä.

Potilas saa käyttöönsä taskukokoisen alkometrin ja puhelimen, jossa on mobiilisovellus alkometrin käyttöön ja hyvinvoinnin seurantaan. Potilas tekee päivittäin kotioloissa useita puhallustestejä, joissa samanaikaisesti otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden. Lisäksi potilas vastaa sovelluksessa kysymyksiin voinnistaan ja kirjaa mahdolliset vertaistukiryhmien kokoukset.

Previct mahdollistaa tarpeenmukaisten ja oikea-aikaisten hoitopäätösten tekemisen.

Kaikki tieto siirtyy hoitotaholle reaaliajassa. Hoitotaho saa yksilöllistä tietoa jokaisesta potilaastaan ja voi sen perusteella tehdä hoitoa koskevia päätöksiä. Previct helpottaa tarpeenmukaisten ja oikea-aikaisten hoitopäätösten tekemistä.

Palvelua tulee aina käyttää ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Laitteen tarkoituksena ei ole korvata hoitoa, vaan tarjota sitä yksilöllisemmin ja tehokkaammin.

Miksi etäpuhallukset?

Potilaan voinnista ja alkoholin käytöstä vastaanottokäyntien välillä ei aina ole mahdollista saada luotettavaa kuvaa. Previctin avulla ammattilainen saa reaaliaikaisesti tiedon siitä, onko potilas vaarassa retkahtaa tai jo käyttänyt alkoholia. Se helpottaa esimerkiksi niiden ammattilaisten työtä, joiden yhtenä velvoitteena on huolehtia potilaan päihteettömyydestä.

Previctin puhallustestit ovat varmoja ja taloudellisia.

Potilas voi tehdä puhallustestit kätevästi paikasta riippumatta. Testin yhteydessä puhaltajasta otettavan kuvan ansiosta Previct on erittäin luotettava. Previctin avulla tuki voidaan kohdistaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi vastaanotolla vapautuu aikaa keskustella potilaalle tärkeistä asioista.

Mitä Previct tarjoaa potilaalle?

Vapaus – Previct tuo potilaalle vapautta, kun tuki muutokseen on mukana arjessa – klinikalle ei tarvitse lähteä erikseen. Potilas päättää itse, missä tekee puhallustestit ja vastaa vointiaan koskeviin kysymyksiin.

Motivaatio – Potilas osallistuu hoitoonsa aktiivisesti, jolloin saavutetaan kestävämpiä tuloksia. Mukana arjessa kulkeva tuki lisää motivaatiota ja vahvistaa myönteisiä muutoksia. Lisäksi se, että voi todistaa raittiuden, on tärkeä osa luottamuksen rakentumista.

Tuki – Previct tarjoaa potilaalle tukea muutokseen ja auttaa arjen hallinnassa. Hoitotaho voi seurata potilaan vointia reaaliaikaisesti ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti.

Mitä Previct tarjoaa potilasta hoitavalle taholle?

Lääkinnällinen laite

Reaaliaikainen analyysi

Nykyaikainen toimintatapa

Reaaliaikainen tieto – Previct uudistaa päihdehäiriöiden hoidon. Hoitotaho saa helposti tulkittavaa, reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista ja voi tehdä päätöksiä hoidosta sen pohjalta.

Ajan ja resurssien säästö – Hoitoa voidaan tarjota sitä tarvitsevalla oikeaan aikaan, mikä säästää aikaa ja resursseja. Palvelun tuki voi mahdollistaa potilaalle avohoidossa pysymisen.

Tuloksellinen hoito – Mahdollisuus yksilölliseen, asiakaslähtöiseen hoitoon, jolla saadaan kestäviä tuloksia.

Kiinnostuitko?

Jos haluat kuulla Previctiin liittyvistä mahdollisuuksista lisää, ota meihin yhteyttä lomakkeella tai [email protected].

Previct-terveysteknologiaratkaisun sisällöstä kiinnostuneet:
Hannu Sievänen, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy, puh. 050 461 9526, [email protected]

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja työterveyshuollon edustajat:
Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy, puh. 044 516 7708, [email protected]

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, jonka päihdesovellus on jo laajasti käytössä Ruotsissa. Previct on saatavilla Suomessa A-klinikka Oy:n kautta.

Previct Alcohol -sovelluksen käyttötarkoitus (intended use)

Previct Alcohol on tarkoitettu hoidonantajien ja potilaiden lääketieteelliseen käyttöön alkoholiriippuvuuden hoidon yhteydessä. Previct Alcohol täydentää muita yleisesti käytössä olevia menetelmiä potilaiden raittiuden ja terapiasuunnitelman noudattamisen hallitsemiseksi ajan myötä sekä motivoi potilaita ylläpitämään raittiutta. Tuote koostuu alkoholimittarista, matkapuhelimen asennusohjelmasta, verkkopohjaisesta terveydenhuollon portaalista ja tietokannasta informaation ja datan keräämiseksi ja tallentamiseksi.

Alkoholimittari ja matkapuhelimen sovellus ovat potilaan käytössä, kun taas hoidonantaja on yhteydessä terveydenhuollon portaaliin.

Tämän on tarkoitus antaa potilaalle tukea:

  • Päivittäisissä, suunnitelluissa raittiusmittauksissa.
  • Suunniteltujen hoitotapaamisten kuten AA-kokousten läsnäolon rekisteröinnissä.
  • Potilaan omissa vointi- ja käytöskuvioraporteissa.
  • Antamalla hoidonantajalle mahdollisuus etä-kommunikaatioon ja motivointiin.

Sen on tarkoitus tukea hoidonantajaa:

  • Potilaiden raittiusmittausten ja kokousosallistumisen valvonnassa.
  • Potilaiden terapiasuunnitelmassa pysymisen arvioinnissa ja aikaisessa sortumisen ennakoinnissa.
  • Mahdollistamalla motivointi ja kommunikointi puhelimen välityksellä.