Back to top

Miksi juuri Previct?

Previct tarjoaa mahdollisuuden yksilölliseen hoitoon. Se lisää motivaatiota ja vahvistaa myönteistä muutosta, kun potilas pyrkii vähentämään alkoholinkäyttöään.

Yksilöllistä hoitoa välimatkasta riippumatta

Nykyiset mittausmenetelmät vaativat käytännössä aina sen, että potilas ja hoitotaho ovat samassa paikassa. Previctin avulla potilas voi tehdä puhallustestit kätevästi paikasta riippumatta ja ammattilainen seurata potilaan vointia reaaliaikaisesti.

Mitä Previct tarjoaa potilasta hoitavalle taholle?

Lääkinnällinen laite

Reaaliaikainen analyysi

Nykyaikainen toimintatapa

Reaaliaikainen tieto – Previct uudistaa päihdehäiriöiden hoidon. Hoitotaho saa helposti tulkittavaa, reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista ja voi tehdä päätöksiä hoidosta sen pohjalta.

Ajan ja resurssien säästö – Hoitoa voidaan tarjota sitä tarvitsevalla oikeaan aikaan, mikä säästää aikaa ja resursseja. Palvelun tuki voi mahdollistaa potilaalle avohoidossa pysymisen.

Tuloksellinen hoito – Mahdollisuus yksilölliseen, asiakaslähtöiseen hoitoon, jolla saadaan kestäviä tuloksia.

Mitä Previct tarjoaa potilaalle?

Vapaus – Previct tuo potilaalle vapautta, kun tuki muutokseen on mukana arjessa – klinikalle ei tarvitse lähteä erikseen. Potilas päättää itse, missä tekee puhallustestit ja vastaa vointiaan koskeviin kysymyksiin.

Motivaatio – Potilas osallistuu hoitoonsa aktiivisesti, jolloin saavutetaan kestävämpiä tuloksia. Mukana arjessa kulkeva tuki lisää motivaatiota ja vahvistaa myönteisiä muutoksia. Lisäksi se, että voi todistaa raittiuden, on tärkeä osa luottamuksen rakentumista.

Tuki – Previct tarjoaa potilaalle tukea muutokseen ja auttaa arjen hallinnassa. Hoitotaho voi seurata potilaan vointia reaaliaikaisesti ja tarvittaessa puuttua tilanteeseen nopeasti.