Back to top

Miten Previct toimii?

Previct on terveysteknologiaratkaisu, joka sisältää hoitoportaalin, puhelinsovelluksen ja alkometrin. Palvelua käytetään ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla tehokkaana työkaluna.

Apua alkoholinkäytön vähentämiseen

Hoitava taho, kuten työterveyshuolto tai kunnan päihdepalvelu, saa käyttöönsä netissä toimivan hoitoportaalin. Ammattilainen seuraa potilaiden vointia hoitoportaalin kautta. Portaalissa näkee yhdellä silmäyksellä kaikkien potilaiden tilanteen.

Potilas saa käyttöönsä puhelimen, jossa on sovellus hyvinvoinnin seurantaan. Sovelluksessa potilas voi vastata vointiaan koskeviin kysymyksiin, tehdä tehtäviä ja pitää päiväkirjaa. Lisäksi sovellukseen voi kirjata vertaistukiryhmien kokoukset.

Lisäksi potilaan käytössä on taskukoinen alkometri, jolla tehdään päivittäin puhallustestejä. Puhallustestin aikana otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden.

Yksilöllistä hoitoa välimatkasta riippumatta

Kaikki tieto siirtyy hoitavalle taholle reaaliajassa. Ammattilainen saa yksityiskohtaista, helposti tulkittavaa tietoa potilaan voinnista, mikä mahdollistaa potilaan tukemisen uudella tavalla.

Previctin avulla hoitaja voi tunnistaa potilaan retkahdusriskin etukäteen reaaliaikaisen tiedon, tekoälyn ja käyttäytymisanalyysin pohjalta. Palvelu käyttää mittausten – puhallustestit, niiden väliin jäävä aika ja väliin jääneet testit – tuloksia laskiessaan raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka suuri retkahdusriski potilaalla kulloinkin on. Tarvittaessa potilaan tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti, jos retkahdusriski näyttää ilmeiseltä.

Useimmiten mittaukset vaativat sitä, että potilas ja hoitava taho ovat samassa paikassa. Previctin avulla potilas voi vastata kysymyksiin ja tehdä puhallustestit kätevästi paikasta riippumatta.

Nykyaikainen ratkaisu

Previct on CE-merkitty lääkinnällinen laite, jonka valmistaja on Kontigo Care. Kontigo Care on ruotsalainen terveysteknologian kehittäjä, ja Previct on laajasti käytössä Ruotsissa. Suomessa Previct on saatavilla vain A-klinikka Oy:n kautta.

Lue lisää