Back to top

Miten Previct toimii?

Previctin avulla voidaan tukea potilasta alkoholinkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Palveluun sisältyy nettipohjainen hoitoportaali, puhelinsovellus ja alkometri.

Uudenlaista tukea alkoholiongelman hoitoon

Hoitava taho – esimerkiksi työterveyshuolto tai kunnan päihdepalvelu – tekee potilaan kanssa yhdessä yksilöllisen hoitosuunnitelman, jonka seurannassa Previct auttaa reaaliaikaisesti. Potilas näkee puhelinsovelluksesta hoitosuunnitelman seuraavat askeleet, ja ammattilainen saa tiedon suunnitelmassa pysymisestä.

Potilas saa käyttöönsä taskukokoisen alkometrin ja puhelimen, jossa on sovellus alkometrin käyttöön ja hyvinvoinnin seurantaan. Potilas tekee päivittäin kotioloissa useita puhallustestejä, joissa samanaikaisesti otettava kuva todistaa puhaltajan henkilöllisyyden. Lisäksi potilas vastaa sovelluksessa kysymyksiin voinnistaan ja kirjaa mahdolliset vertaistukiryhmien kokoukset.

Hoitava taho saa yksityiskohtaista, reaaliaikaista tietoa potilaan voinnista, mikä mahdollistaa jatkuvan tuen. Palvelu tarjoaa tietoa nykyhetkestä ja aiemmin tapahtuneesta sekä ennusteen siitä, miten potilaan vointi kehittyy. Tarvittaessa potilaan tilanteeseen voidaan puuttua nopeasti, jos esimerkiksi retkahdusriski näyttää ilmeiseltä.

Previct on hoitavan tahon digitaalinen assistentti

Kaikki tieto siirtyy hoitotaholle reaaliajassa. Hoitotaho saa yksilöllistä tietoa jokaisesta potilaastaan ja voi sen perusteella tehdä hoitoa koskevia päätöksiä. Previct helpottaa tarpeenmukaisten hoitopäätösten tekemistä oikeaan aikaan.

Palvelua tulee aina käyttää ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Palvelun tarkoituksena ei ole korvata ammattilaisen tarjoamaa hoitoa, vaan tarjota sitä yksilöllisemmin ja tehokkaammin.

Miksi etäpuhallukset?

Potilaan voinnista ja alkoholinkäytöstä vastaanottokäyntien välillä ei aina ole mahdollista saada luotettavaa kuvaa. Previctin avulla ammattilainen saa reaaliaikaisesti tiedon siitä, onko potilas vaarassa retkahtaa tai jo käyttänyt alkoholia. Se helpottaa esimerkiksi niiden ammattilaisten työtä, joiden yhtenä velvoitteena on huolehtia potilaan päihteettömyydestä.

Previctin puhallustestit ovat varmoja ja taloudellisia

Previct käyttää mittausten – puhallustestit, niiden väliin jäävä aika ja väliin jääneet testit – tuloksia laskiessaan raittiusindeksiä. Indeksi kertoo, kuinka potilas voi ja kuinka suuri retkahdusriski kulloinkin on. Hoitotaho saa tiedon siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin ja pitkällä aikavälillä.

Potilas voi tehdä puhallustestit kätevästi paikasta riippumatta. Testin yhteydessä puhaltajasta otettavan kuvan ansiosta Previct on erittäin luotettava.

Previctin avulla tuki voidaan kohdistaa niille, jotka sitä tarvitsevat. Lisäksi vastaanotolla vapautuu aikaa keskustella potilaalle tärkeistä asioista.