Back to top

Previct hoitavalle taholle

Previct on hoitavan tahon digitaalinen assistentti. Se soveltuu erinomaisesti esimerkiksi kuntien ja työterveyshuoltojen käyttöön työkaluksi alkoholiongelmien hoitoon. Potilaan tavoitteena voi olla alkoholinkäytön vähentäminen tai lopettaminen.

Previct uudistaa päihdehäiriöiden hoidon

Previctin avulla ammattilainen voi seurata potilaiden vointia reaaliaikaisesti hoitoportaalissa. Palvelun tarjoama tieto on helposti tulkittavaa ja avustaa hoitoa koskevien päätösten tekemisessä. Hoitoa voidaan tarjota sitä tarvitsevalle oikeaan aikaan, mikä säästää hoitavan tahon resursseja ja mahdollistaa potilaalle yksilöllisen tuen.

Lääkinnällinen laite

Reaaliaikainen analyysi

Nykyaikainen toimintatapa

Uudenlaista tukea hoitosuhteeseen

Previct säästää ammattilaisen aikaa myös puhallustestien osalta, sillä potilaan käytössä on puhelinsovelluksen lisäksi mukana kannettava taskukokoinen alkometri. Mittaukset ei vaadi enää sitä, potilas ja hoitava taho ovat samassa paikassa, vaan potilas voi tehdä päivittäin useita puhallustestejä paikasta riippumatta. Puhallustestin yhteydessä puhaltajasta otettavan kuvan ansiosta Previct on erittäin luotettava.

Palvelu tukee ammattilaisen työtä uudella tavalla, sillä Previctin mittausten perusteella hoitava taho voi arvioida sitä, kuinka suuri retkahdusriski kullakin potilaalla on. Jos potilaan retkahdusriski kasvaa, ammattilainen voi puuttua tilanteeseen nopeasti. Potilaan nykytilannetta ja aiempaa vointia koskeva tieto auttaa ammattilaista arvioimaan luotettavammin myös sitä, miten potilaan vointi kehittyy jatkossa.

Previctin avulla potilas ottaa aktiivisen roolin omassa hoidossaan. Mukana potilaan arjessa kulkeva tuki lisää motivaatiota ja vahvistaa hoitosuhdetta. Previctin tuki voi mahdollistaa potilaalle esimerkiksi avohoidossa pysymisen.

Asiakaslähtöistä hoitoa oikealla hetkellä

Palvelun avulla potilaalle voidaan tarjoa yksilöllistä, asiakaslähtöistä hoitoa kustannustehokkaasti. Reaaliaikaisen analyysin ansiosta potilaan vointia on mahdollista seurata täysin uudella tavalla ja potilaalle voidaan tarjota ennakoivaa apua ennen ongelmien kärjistymistä. Lisäksi ammattilainen voi kannustaa ja rohkaista potilasta onnistumisissa.

Potilaan on helppo sovittaa Previct arkeensa

Previctiä käytetään aina ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Palvelun tarkoituksena ei ole korvata ammattilaisen hoitoa, vaan tarjota sitä yksilöllisemmin ja tehokkaammin. Previctiä voidaan käyttää esimerkiksi avohoitopalveluissa, verkkoterapian tukena tai jatkohoitona laitoshoidon jälkeen. 

Previct helpottaa myös niiden ammattilaisten työtä, joiden yhtenä velvoitteena on huolehtia potilaan päihteettömyydestä. Palvelu antaa luotettavan tiedon siitä, kuinka paljon potilas juo päivittäin tai pidemmällä aikavälillä. Tieto juomisesta välittyy tarvittaessa jopa reaaliajassa. Previctin ansiosta vastaanotolla vapautuu aikaa muille potilaalle tärkeille asioille.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää Previctistä. Suomessa Previct on saatavilla vain A-klinikka Oy:n kautta.

Kuntien, sairaanhoitopiirien ja työterveyshuollon edustajat:
Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy
puh. 044 516 7708, [email protected]

Terveysteknologiaratkaisun sisällöstä kiinnostuneet:
Hannu Sievänen, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy
puh. 050 461 9526, [email protected]

Lue lisää