Back to top

Sivuston tietosuojaseloste

Hoitoaverkossa.fi-sivuston yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja

Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 §
Laatimispäivämäärä: 23.5.2018

Rekisterinpitäjä

A-klinikka Oy (2782671-8)

Yhteystiedot

Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, [email protected], puh. 010 506 5550

Yhteyshenkilö

viestintä- ja markkinointipäällikkö Jenni Blomberg, Ratamestarinkatu 7 A, 00520 Helsinki, puh. 050 5257 339

Rekisterin nimi

Hoitoaverkossa.fi-sivuston sähköisistä lomakkeista kerättävät tiedot

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Palveluista hoidollisesti (ajanvaraus) ja tiedollisesti kiinnostuneiden henkilöiden yhteystietojen tallentaminen (yhteydenottopyyntö). Previct-tilausten vastaanottaminen ja tarvittavien yhteystietojen tallentaminen tilauksen lähettämistä varten.

Rekisterin tietosisältö

Alla erittely rekisteriin tallennettavasta tietosisällöstä:

Yhteydenottopyyntö sisältää seuraavat tiedot: palvelu, nimi, sähköpostiosoite, kotikunta, lisätiedot yhteydenottoa varten.

Ajanvaraus sisältää seuraavat tiedot: nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite.

Previct-tilauslomake sisältää seuraavat tiedot: tilaavan organisaation tiedot (nimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, tilattavien Previctien lukumäärä, onko tilaavalla organisaatiolla sopimus tai maksusitoumus), hoidon antajan tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), yhteyshenkilön tiedot (nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero), laskutusosoite.

Kaikkien lomakkeiden lähettämisen yhteydessä lomakkeen lähettäjän IP-osoite tallentuu automaattisesti.

Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystietojen jättäjän oma vapaaehtoinen suostumus. Rekisterit kootaan sähköisten lomakkeiden tiedoista, jotka tilaaja tai osallistuja antaa itse. IP-osoite tallentuu automaattisesti järjestelmään.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta eikä siirretä eteenpäin kolmansille osapuolille.

Tietojen säilytysaika

Palautteet ja ajanvaraukset poistetaan mahdollisen yhteydenoton jälkeen. Previct-tilaukset säilytetään tarvitun ajan verran.

Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Tiedoista ei ole manuaalista aineistoa.

B. Sähköinen aineisto

Pääsynhallinta järjestelmiin, roolit, käyttöoikeudet.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää lähettämiään tietoja tarkistettavaksi.

Tiedon korjaaminen ja tiedon korjaamisen toteuttaminen

Tietojen lähettäjällä on oikeus pyytää tietojaan hävitettäväksi tietokannasta. Yhteystietoja voi pyytää hävitettäväksi ottamalla yhteyttä A-klinikka Oy:n viestintä- ja markkinointitiimiin:
[email protected].

Tietoja käsittelevät tahot

Henkilötietoja sisältävien järjestelmien käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä verkkopalveluiden kautta kerättäviä henkilötietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat asianmukaisesti suojattuna ja joihin pääsevät käsiksi ainoastaan ennalta määritellyt henkilöt.

Muut mahdolliset oikeudet

Tietoja ei luovuteta suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin eikä mielipidekyselyihin.