Back to top

Tutkittua tietoa

Suomessa arvioidaan olevan noin 500 000 alkoholin riskikäyttäjää (Huhtanen ym. 2011). Työterveyslaitoksen teettämän selvityksen mukaan jopa 39 prosenttia työssäkäyvistä miehistä ja 14 prosenttia naisista on alkoholin riskikäyttäjiä (Kauppinen ym. 2013). Suomessa työikäisistä miehistä noin 8 prosenttia ja naisista 2 prosenttia on alkoholiriippuvaisia, ja heistä noin 60 prosenttia on työelämässä (Halme ym. 2008).

Kansainvälisesti on arvioitu, että vain joka neljäs hoitoa tarvitseva alkoholin ongelmakäyttäjä tai riippuvainen olisi tällä hetkellä hoidon piirissä (Kuhn ym. 2004).

Päihdekuntoutuksen tarjoaminen verkon kautta näyttäisi olevan tehokas tapa saada aikaan myönteisiä käyttäytymismuutoksia osallistujissa (Gainsbury & Blaszczynsky 2011). Verkkopohjaisten interventioiden avulla saatavat myönteiset vaikutukset näyttäisivät tulevan samanlaisten potentiaalisten mekanismien kautta kuin perinteisessä kasvokkaisessa hoidossa (Dallery ym. 2015). Lisäksi hoitosuhteen ja allianssin muodostuminen asiakkaan ja työntekijän välillä näyttäisi olevan samankaltaista kuin perinteisissä kasvokkaisissa hoidoissa (Murphy ym. 2009).

Tutkimukset antavat viitteitä siitä, että erityisesti alkoholiongelmaisille suunnattujen verkkointerventioiden avulla voidaan mahdollisesti tavoittaa tiettyjä asiakasryhmiä paremmin kuin perinteisillä hoidoilla (esim. naiset ja työelämässä olevat) (Postel ym. 2010; Lieberman & Huang 2008). Erityisesti alkoholin riskikäytön varhaisessa puuttumisessa voidaan suositella verkkopohjaisia interventioita (White ym. 2010, 17).

Kun verkkointerventioon yhdistyy ammattilaisen tarjoama tuki ja asiakkaiden hyväksyntä, tyytyväisyys palveluun kasvaa (esim. Muench ym. 2013; Sundström ym. 2016), hoitoon sitoutuminen paranee ja hoidon vaikuttavuus lisääntyy (Sundström ym. 2016). Vaikuttavuus verkkointerventioissa näyttää vastaavan kasvokkain tarjottavien hoitojen vaikuttavuutta (Barak 2008, 92).

Lähteet: Barak, A., Hen, L., Boniel-Nissim, M. & Shapira, N. (2008): A comprehensive review and a metaanalysis of the effectiveness of Internet based psychotherapeutic interventions. Journal of Technology in Human Services, 26 (2–4): 109–160.

Gainsbury, S. & Blaszczynski, A. (2011): A systematic review of Internet-based therapy for the treatment of addictions, Clinical Psychology Review, 31, 490–498.

Dallery, J., Jarvis, B., Marsch, L. & Xie, H. (2015): Mechanisms of change associated with technology-based interventions for substance use. Drug Alcohol Depend. 150, 14-23. doi: 10.1016/j.drugalcdep.2015.02.036.

Halme, JT., Seppä, K., Alho, H. ym. (2008): Hazardous drinking: prevalence and associations in the Finnish general population. Alcohol Clin Exp Res 32:1615–22.

Huhtanen P, Miekkala M, Mustonen H & Mäkelä P. (2011): Suomalaisten alkoholinkäyttötavat 1968–2008. Juomatapatutkimuksen tuloksia. Helsinki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, raportti 26/2011.

Kauppinen, T., Mattila-Holappa, P., Perkiö-Mäkelä, M., Saalo, A., Toikkanen, J., Tuomivaara, S., Uuksulainen, S., Viluksela, M., Virtanen, S. (2013): Työ ja terveys Suomessa 2012 – Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista. Työterveyslaitos, Helsinki.

Kuhn, R., Saxena, S., Levav I., Saraceno, B. (2004): The treatment gap in mental health care. Bull World Health Organ. 2004 Nov;82(11):858–66. Epub 2004 Dec 14.

Lieberman, D. Z. & Huang, S. W. (2008): A technological approach to reaching a hidden population of problem drinkers. Psychiatric Services 59 (3), 297–303.

Muench, F., Weiss, B., Kuerbis, A., & Morgenstern, J. (2013): Developing a theory driven text messaging intervention for addiction care with user driven content. Psychology of Addictive Behaviors 27 (1), 315–321.

Murphy, L., Parnass, P., Mitchell, D., Hallett, R., Cayley, P., Seagram, S. (2009): Client satisfaction and outcome comparisons of online and face-to-face counselling methods. British Journal of Social Work, 39 (4): 627–640. 

Postel, M.G., De Haan, H.A., Ter Huurne E.D., Becker E.S., De Jong C.A. (2010): Effectiveness of a web-based intervention for problem drinkers and reasons for dropout: randomized controlled trial. J Med Internet Res. 16; 12(4): e68.

Sundström, C., Gajecki, M., Johansson, M., Blankers, M., Sinadinovic, K., Stenlund-Gens, E. & Berman, A.H. (2016): Guided and Unguided Internet-Based Treatment for Problematic Alcohol Use - A Randomized Controlled Pilot Trial. PLoS One 11 (7), e0157817.

White, A., Kavanagh, D., Stallman, H., Klein, B., Kay-Lambkin, F., Proudfoot, J., Drennan, J., Connor, J., Baker, A., Hines, E., Young, R. (2010): Online alcohol interventions. A systematic review. J Med Internet Res 12: e62.