Back to top

Työnantajalle

Alkoholin liiallinen käyttö aiheuttaa monia haittoja työelämässä. Usein riskikäyttäjien työteho laskee ja sairauslomat lisääntyvät. Jo muutaman päivän sairausloman kuluilla maksaisi työntekijälle 3–4 kuukauden verkkoterapian. Lisäksi alkoholinkäyttö voi pahimmillaan aiheuttaa työpaikalla turvallisuusriskin.

Alkoholinkäyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 miljoonan euron suuruiset vuosittaiset kustannukset.

Sairauspoissaolojen lisäksi alkoholin ongelmakäyttö on yhteydessä mielenterveydellisistä syistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Mitä pidemmälle ongelmat päästetään kasautumaan, sitä merkittävämpiä toimenpiteitä tarvitaan. Verkkoterapia mahdollistaa varhaisen puuttumisen alkoholinkäyttöön.

Verkkoterapian etuina perinteiseen hoitoon verrattuna on ajasta ja paikasta riippumattomuus. Hoito on helppo sovittaa työssäkäyntiin, sillä sopivan ajan verkkoterapialle voi valita itse. Verkkoterapia soveltuu hyvin myös vuorotyöläisen arkeen.

Palvelu on tietokoneella käytettävissä kaikkialla, missä on internet-yhteys. Vaikka työntekijä matkustaisi paljon, se ei estä verkkoterapiaan osallistumista.

Hoidon aloittaminen helppoa

Verkkoterapiassa hoitoon pääsee nopeasti ilman jonoja. Saatavilla on neljä erilaista hoito-ohjelmaa asiakkaan henkilökohtaisen tuen tarpeen mukaan. Verkkoterapian kesto on kolmesta kuuteen kuukautta.

Työnantaja voi maksaa hoitojakson suoraan laskulla. Lisäksi on mahdollista hyödyntää ohjausta työterveyden kautta.

Ota yhteyttä

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy, puh. 044 516 7708
Hannu Sievänen​, verkkoterapian koordinaattori, A-klinikka Oy, puh. 050 461 9526

Tilaa verkkoterapian esittely työpaikallesi

Susanna Jaakkola, asiakkuuskoordinaattori, A-klinikka Oy, puh. 050 5640 888

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@a-klinikka.fi.

Ota puheeksi

Työntekijän alkoholinkäyttöön puuttuminen ei ole helppoa. Alkoholinkäytön aiheuttamat kulut ja vaikutukset työhyvinvointiin kuitenkin vaativat asian käsittelemistä.

Alkoholinkäytön puheeksiottamiseen työpaikalla on monia keinoja. A-klinikkasäätiö on tuottanut maksuttoman työkalun puheeksiottamisen tueksi työpaikoilla. Verkkokurssin avulla saat konkreettisia työkaluja puheeksiottoon.

Lähteet: Salonsalmi, Aino. (2016) Alcohol drinking, health-related functioning and work disability. Helsingin yliopisto.

Miettinen, Aleksi ja Rantapuska, Elias. (2018) Numerot puhuvat: Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.