Back to top

Verkkoterapiaohjelmat

Verkkoterapia on tehokas ja joustava keino alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Se soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Jos oma tilanteesi mietityttää, voit tehdä testin alkoholinkäytön riskeistä.

Ammattilainen auttaa sopivan palvelutason valitsemisessa

Saatavilla on neljä erilaista hoito-ohjelmaa varhaisesta tuesta vahvaan tukeen. Kaikki ohjelmat sisältävät saman hoito-ohjelman verkossa, etätapaamisten ja henkilökohtaisten palautteiden määrä vaihtelee asiakkaan tarpeen mukaan.

Verkkoterapian strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiiviseen viitekehykseen.

Verkkoterapiaan sisältyy

  • Hoitosuunnitelma
  • Hoito-ohjelma verkossa
  • Vähintään yksi etätapaaminen terapeutin kanssa
  • Henkilökohtaiset palautteet terapeutilta
  • Hoitoyhteenveto ja jatkohoitosuunnitelma

Hoidon kesto on ohjelmasta riippuen 3–6 kuukautta. Harjoituksiin ja tehtäviin on hyvä varata viikoittain 1–2 tuntia.

Palvelun hinta

  • Varhaisen tuen ohjelma 699 €
  • Lisätyn tuen ohjelma 799 €
  • Tiiviin tuen ohjelma 1299 €
  • Vahvan tuen ohjelma 1695 €

Verkkoterapian voi maksaa myös osamaksulla. Saatavilla on kattavat maksuvaihtoehdot. Hakeudu verkkoterapiaan tai tee asiakkaallesi lähete.

Ohjelmien vertailu
Ohjelmien vertailu