Back to top

Verkkoterapiaohjelmat

Verkkoterapiasta on saatavilla neljä erilaista hoito-ohjelmaa varhaisesta tuesta vahvaan tukeen.

Ammattilainen auttaa sopivan palvelutason valitsemisessa.

Perustana on aina sama terapeuttinen kuntoutusohjelma verkossa, vain etätapaamisten ja palautteiden määrä vaihtelee asiakkaan tilanteen mukaan. Verkkoterapia perustuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiiviseen viitekehykseen.

Verkkoterapian kesto on kolmesta kuuteen kuukautta. Varaa harjoituksiin ja tehtäviin viikoittain 1–2 tuntia.

Verkkoterapia sisältää

  • hoitosuunnitelman
  • kuntoutusohjelman verkossa
  • vähintään yhden etätapaamisen terapeutin kanssa
  • henkilökohtaiset palautteet terapeutilta
  • hoitoyhteenvedon ja jatkohoitosuunnitelman
Ohjelmien vertailu
Ohjelmien vertailu

Palvelun hinta

  • Varhaisen tuen ohjelma 699 €
  • Lisätyn tuen ohjelma 799 € 
  • Tiiviin tuen ohjelma 1299 € 
  • Vahvan tuen ohjelma 1695 €

Ammattilainen auttaa sopivan ohjelman valinnassa. Hoito-ohjelmia on mahdollista räätälöidä henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Hakeudu verkkoterapiaan tai tee asiakkaallesi lähete.

Verkkoterapian voi maksaa myös osamaksulla. Saatavilla on kattavat maksuvaihtoehdot.

Maksuvaihtoehdot