Back to top

Verkkoterapiaohjelmat

Verkkoterapia on joustava hoito-ohjelma alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen. Hoito kestää 3–6 kuukautta.

Verkkoterapia soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Jos oma tilanteesi mietityttää, voit tehdä testin alkoholinkäytön riskeistä.

Saatavilla on neljä erilaista vaihtoehtoa varhaisesta tuesta vahvaan tukeen. Ammattilainen auttaa sinua sopivan palvelutason valitsemisessa.

Verkkoterapia sisältää aina saman strukturoidun terapeuttisen hoito-ohjelman, joka pohjautuu tutkittuun ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuun kognitiiviseen viitekehykseen. Etävastaanottojen ja henkilökohtaisten palautteiden määrä vaihtelee verkkoterapiaohjelmasta riippuen.

Varhainen tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Yksi videovastaanotto

Kolme henkilökohtaista palautetta tehtävistä

Hinta 699 €

Lisätty tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Kaksi videovastaanottoa

Kolme henkilökohtaista palautetta tehtävistä

Hinta 799 €

Tiivis tuki

Hoidon kesto 3–4 kuukautta

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Kaksi videovastaanottoa

Viikoittainen henkilökohtainen palaute tehtävistä

Hinta 1 299 €

Vahva tuki

Hoidon kesto 6 kuukautta

Terapeuttinen hoito-ohjelma

Itsenäistä työskentelyä tehtävien parissa 1–2 tuntia viikoittain

Viisi videovastaanottoa

Viikoittainen henkilökohtainen palaute tehtävistä

Hinta 1 695 €