Digipalvelumme ammattilaisen tukena

Digitaalisilla palveluilla voidaan hoitaa alkoholiongelmia joustavasti. Tarjoamme palveluja niin kunnille, työterveyshuoltoon, yrityksille kuin yksityisasiakkaille.

A-klinikka Oy on päihde- ja mielenterveyspalvelujen erityisosaaja, jonka palveluissa työskentelee 500 alan ammattilaista. Meillä on pitkä kokemus alkoholiin, muihin päihteisiin ja riippuvuuksiin liittyvien ongelmien hoidosta. Ota digitaaliset palvelumme käyttöösi – ne ovat joustavasti saatavilla koko Suomeen.

Hoitoa alkoholiongelmiin

Verkkoterapia on alkoholinkäytön vähentämiseen ja lopettamiseen tarkoitettu hoito-ohjelma. Hoito kestää noin neljä kuukautta ja sisältää A-klinikka Oy:n sosiaali- ja terveysalan ammattilaisen tuen.

Verkkoterapiamme soveltuu erinomaisesti osaksi niin kunnan kuin työterveyshuollon palveluja. Verkkoterapiaa voidaan käyttää itsenäisenä hoitona tai sillä voidaan täydentää muita palveluja.

Apua tilanteen arviointiin

Alkoholinkäytön tilannearvio on helppo ja nopea tapa saada päihdealan ammattilaisen arvio potilaan tilanteesta. Arvioprosessi kestää kokonaisuudessaan noin viikon.

Tuki hoidon rinnalle

Previct-lisätuki on helppokäyttöinen työkalu alkoholiongelman hoitoon. Palvelua käytetään ammattilaisen tarjoaman hoidon rinnalla. Suomessa Previct on saatavilla vain A-klinikka Oy:n kautta.

Yksilöllistä hoitoa myös verkossa

Sosiaali- ja terveysministeriön linjaus rinnastaa terveydenhuollon etäpalvelut perinteisiin vastaanottokäynteihin, ja etäpalveluissa pätevät samat lait ja velvollisuudet kuin muussakin ammattilaisten toteuttamassa kuntoutuksessa.

Digipalveluissamme noudatamme Valviran ohjeistusta etäpalveluiden tarjoamisesta. Esimerkiksi verkkoterapian soveltuvuudesta asiakkaalle tehdään aina yksilöllinen arvio ennen hoidon aloittamista.

Muut palvelumme

Digitaalisten palvelujen lisäksi tarjoamme päihdepalveluja poliklinikkapalveluista ja korvaushoidosta ympärivuorokautiseen laitoshoitoon. Tutustu A-klinikka Oy:n muihin palveluihin.

Lue lisää