Back to top

Työnantajalle

Alkoholinkäyttö aiheuttaa suomalaisilla työpaikoilla vähintään 500 M€ kustannukset vuosittain

Alkoholin ongelmakäyttö näkyy työelämässä sairauslomina ja työtehon laskuna. Pahimmillaan alkoholinkäyttö voi aiheuttaa työpaikalla turvallisuusriskin. Sairauspoissaolojen lisäksi alkoholin ongelmakäyttö on yhteydessä mielenterveydellisistä syistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.

Verkkoterapia on joustava, matalan kynnyksen hoitomuoto, jossa sosiaali- ja terveysalan ammattilainen tukee alkoholinkäytön vähentämisessä tai lopettamisessa. Jo muutaman päivän sairausloman kuluilla tarjoaa työntekijälle 3–4 kuukauden hoitojakson verkkoterapiassa.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkoterapia on helppo sovittaa työhön, sillä palvelu on tietokoneella käytettävissä kaikkialla, missä on internet-yhteys. Terapeuttia tavataan etäyhteyden välityksellä. Verkkoterapia soveltuu hyvin esimerkiksi vuorotyöläisen tai työssään paljon matkustavan arkeen.

Tue työkykyä ajoissa

Työntekijän alkoholinkäyttöön puuttuminen ei ole helppoa. Alkoholin haitallisen käytön vaikutukset työhyvinvointiin ja sen aiheuttamat kustannukset kuitenkin edellyttävät asian käsittelemistä. Verkkoterapialla alkoholin ongelmalliseen käyttöön voidaan puuttua jo varhaisessa vaiheessa.

Työnantaja voi maksaa hoitojakson suoraan laskulla. Lisäksi on mahdollista hyödyntää ohjausta työterveyden kautta. Hoitoon pääsee nopeasti, ilman jonoja.

Ota yhteyttä

Hannu Ranta, asiakkuusjohtaja, A-klinikka Oy
puh. 044 516 7708, hannu.ranta(at)a-klinikka.fi

Hannu Sievänen​, kehittämiskoordinaattori, A-klinikka Oy
puh. 050 461 9526, hannu.sievanen(at)a-klinikka.fi

Lähteet: Salonsalmi. (2016) Alcohol drinking, health-related functioning and work disability. Helsingin yliopisto.; Miettinen ja Rantapuska. (2018) Numerot puhuvat: Kuinka tehokkaasti alkoholin aiheuttamia taloudellisia tappioita työpaikoilla voisi vähentää? Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry.