Back to top

Työterveyshuollon edustajalle

Työssäkäyvistä miehistä 39 % ja naisista 14 % käyttää alkoholia yli riskirajojen. Perinteinen hoitomalli ei tavoita kaikkia alkoholia haitallisesti käyttäviä, ja palveluihin hakeutumisen kynnys on usein korkea.

Painopiste ennaltaehkäisyyn

Työterveyshuollon tehtävänä on ennaltaehkäistä ja tunnistaa terveyttä vaarantavat ongelmat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Verkkoterapian avulla alkoholiongelmien hoidon painopistettä voidaan siirtää ennaltaehkäisyyn ja lisäksi hoitaa jo ilmaantuneita ongelmia.

Päihdealan ammattilaisen tuki alkoholinkäytön vähentämiseen

Joustava, matalan kynnyksen verkkoterapia soveltuu erinomaisesti osaksi työterveyshuollon palveluja. Sitä voidaan käyttää itsenäisenä ohjelmana tai muun hoidon täydentäjänä. Verkkoterapia tarjoaa asiakkaalle päihdealan ammattilaisen tuen alkoholinkäytön vähentämiseen tai lopettamiseen.

Yksilöllistä hoitoa

Verkkoterapia soveltuu riskikäytön, haitallisen käytön sekä lievän ja keskivaikean alkoholiriippuvuuden hoitoon. Strukturoitu terapeuttinen hoito-ohjelma pohjautuu tutkittuihin ja päihdeongelmien hoidossa hyödylliseksi todettuihin psykologisiin menetelmiin. Hoidon kesto on ohjelmasta riippuen 3–6 kuukautta. Asiakkaan on hyvä varata harjoituksiin viikoittain 1–2 tuntia.

Ajasta ja paikasta riippumaton verkkoterapia on helppo sovittaa arkeen, sillä palvelu on käytettävissä verkossa asiakkaan omien aikataulujen mukaan. Palvelu on saatavilla koko Suomeen, ja myös ulkomailla työskentely on mahdollista. Hoitoon pääsee nopeasti, ilman jonoja.

Lähteet: Työ ja terveys Suomessa 2012, TTL.